Honeywell pejlband

Honeywells HERMetic UTImeter (Otex, Gtex, Rtex) är ett elektroniskt pejlband som är designat för nivå och temperatur verifiering. HERMetic kan även särskilja interfacet mellan olja/vatten i cisternen.