Vridkolvsmätare

Itron Delta används för debitering av kund samt industrikunder med krav på stor mätnoggrannhet. Standardutrustad med summerande räkneverk och 2 pulsutgångar med mätområde upp till 1:200 samt som option med högfrekvent puls. På mätaren finns uttag för volymomvandlare.