Turbinmätare

Itron MZ är en turbinmätare för interndebitering på industrin. Standardutrustad med summerande räkneverk och 2 pulsutgångar och kan kompletteras med högfrekventa pulser. Kan även levereras med invändig teflonbeläggning för gaser som innehåller fukt.