Kompressorer för processgaser

Kompressorer från LMF enligt API 618 som används för gas och gasblandningar i petrokemisk industri samt för BOG (boil-off gas) och lågtemperatursapplikationer.