Lockout

Vid temporär låsning av utrustning används med fördel Sofis Lockout alternativ. På detta vis så isolerar man och låser utrustning för att motverka otillåten manövrering. Typer: vajerlås, kedjelås, hybridlås, mulltilås, etc.