MGE 554 Regulatorkombination

Müllers regulatorkombination 554 är avsedd för propan/butan. Kombinationen är utrustad med regulator, läckavblåsare SBV och snabbstängare SAV.  Gängad 1/2″ NPT. Cisterntryck in och 1- 2 bar ut. Kapacitet ca. 20-30 kg/h.