Odorisering – liten

BIS lilla odoriseringssystem är perfekt för den exempelvis Biogastillverkare. Tanken rymmer 5 liter. Kapaciteten är upp till 16 bar och 1 l/h. Övervakning, larm, enkel kalibrering och växelkärl är möjligt att få.