Sekvenskontroll

Komplicerade sekvenser säkerställs med hög säkerhet med hjälp av interlocksystem. Med hjälp av Sofis nyckelutväxlingssystem (MPCU) kan ex. olinjerade sekvenser säkerställas och fungerar som ett mekaniskt styrsystem. Typiska applikationer är nycklar som frigörs efter signal (don, panel, etc).