Tvådimensionell blandningsventil ZDM

Den tvådimensionella blandningsventilen ZDM från Kühme är ett helautomatiskt reglersystem för styrning av mängd och kvalitet för gaser och används i gasblandningsanläggningar i låg- och högtrycksintervall. Reglerområde 1:10, DN50-300, arbetstryck 25 bar och temperaturområde -15°C – 200°C.