Ultraljudsmätare

Produktutbudet från SICK omfattar ultraljudsmätare för olje- och gasindustrin. Därmed erbjuder SICK alltid en passande lösning för många olika applikationer: från gasproduktion till gasfördelning. Alla enheter utmärker sig när det gäller mätnoggrannhet och tillförlitlighet.