Tankningsutrustning för fordon

Euromekanik erbjuder utrustning för tankning av fordon/tryckkärl med komprimerad gas, fyllning av propan/butan till fordon, truckar och flak.

Slangpaket

Slangpaket typ NGV-1/NGV-2 från OPW för bil- och busstankning. Möjlighet finns att få komplett slang levererad med alla ingående delar direkt från lager i Göteborg för snabb uppsättning i depå. Certifikat kan levereras på tankningsmunstycken, breakawayer och högtryckslangar.

Tankningsmunstycke

Tankningsmunstycke typ CT-1000S/CT-5000S från OPW för bil- och busstankning finns för snabb leverans från vårt lager. Vi erbjuder även handtag för vätgas. Utbytessystem finns för snabbt byte vid service och underhåll. Vi har även LPG-utrustning såsom handtag och breakawayer.

Breakaway

Breakaway typ ILB-1 / ILB-5 samt LPG-breakawayer från OPW för bil- och buss slangbrott. Levereras från lager i Göteborg. Utbytessystem finns för snabbt byte vid service och underhåll.

LPG Dispenser

LPG dispenser från Yenen för tankning av fordon och truckar mm. Komplett med mätning, gasavskiljning och tryckupphållning för att erhålla en mätning som uppfyller MID mätdirektiv.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓