Interlock

Netherlocks är marknadsledande när det kommer till mekaniska ventillås/interlock. Ventillås används för att säkerställa att ventiler öppnas och stängs i en bestämd ordning för att på så sätt undvika olyckor som beror på den mänskliga faktorn. Förutom ventillås erbjuder vi ändlägesindikering för manuella ventiler, testutrustning för nödstängningsventiler samt handhållet pneumatiskt don.

Ventillås 90-graders manövrering

Netherlocks NDL för låsning av 90-graders handspakmanövrerade ventiler, t.ex. kulventiler, vridspjällsventiler och kikventiler. Netherlocks NDL kan monteras på befintliga ventiler, nya ventiler och på alla ventilfabrikat.

Ventillås flervarvsmanövrering

Netherlocks MRL för låsning av ventiler med handratt, t.ex. kilslidsventiler, kägelventiler och ventiler med växel. Netherlocks MRL kan monteras på befintliga ventiler, nya ventiler och på alla ventilfabrikat.

Gränslägesindikering

Netherlocks VPI (Valve Position Indicator) är en robust lösning  för ändlägesindikering. VPI ger en tillförlitlig signal där problem med lösa kablar och ömtåliga hållare undviks.
Gränslägen monterar vi på alla typer av ventiler, nya som gamla, samt på alla ventilfabrikat.

Testutrustning för ESD-ventiler

Netherlocks FAITH testutrustning för nödstängningsventiler (Fail-safe, ESD- och HIPPS-ventiler) medger test av don, ventil och kontrollsystem utan att påverka driften. Netherlocks FAITH ökar säkerheten och SIL-klassningen i er anläggning.

Power Wrench – handhållet pneumatiskt don

Att öppna och stänga stora handmanövrerade ventiler tar tid och är jobbigt för operatören. Netherlocks Power wrench är ett handhållet pneumatiskt don som sparar både tid och kraft.

Ventilläge på invallningsventiler

Manövrering och mekanisk indikering av stängt och öppet läge på ventiler installerade under mark. Tillsammans med Netherlocks kan vi ta fram speciallösningar för många applikationer. Hör av er till oss så berättar vi mer.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓