H-Tech Systems är fokuserade på produkter för framställning av vätgas. De ingår i GP Joule som är en grupp fokuserade på förnyelsebar energi såsom solkraft, vindkraft, biogas mm

Produkter

Komplett Elektrolysör

En komplett anläggning för lokal tillverkning av vätgas från T-TEC levereras skidmonterat eller i en container. Här finns alla kringsystem såsom vattenrening, värmeväxling och vätgasproduktion samlat. Applikationer såsom lokal tillverkning vid tankstation eller för industriellt bruk. Levererar upp till 100 kg vätgas per dygn och klarar en last av 350 kW….

Läs mer »

Vätgasstack

Från H-TEC kan vi leverera mindre moduler för vätgastillverkning. Genom att ansluta avjoniserat vatten och el så producerar stacken vätgas. En stack levereras för en kapacitet av 1 kW, 3 kW eller 5 kW. Resultatet är ren vätgas. Utgångstrycket är typiskt 30 bar….

Läs mer »