Ångkurs 3-4 oktober hos Armstrong, Belgien

Anmäl er till lärorika kursdagar på plats i Armstrongs ånglaboratorium i Herstal, Belgien!

Kursen hålls under tisdag – onsdag, 3-4 okt på Armstrongs ånglaboratorium i Herstal, Belgien. Kursen är på engelska.
Utbildningen varvas med teori och praktik där vi använder Armstrongs ånglabb – ett ång- och kondensatsystem som är byggt i glas för att visuellt kunna se vad som sker i ett ångsystem. Vi kommer att kunna se hur de olika typerna av kondensatavledare beter sig under olika driftförhållanden samt vilken typ av kondensatavledare som lämpar sig för olika applikationer. Vi kommer även att framkalla vattenslag för att se hur det bildas och beter sig och vilken inverkan vattenslag har.

 

Kursinnehåll:

Introduktion
Grundkunskaper i ånga
Ånggenerering
Typisk layout i ångpanna
Effektivitetsberäkningar
Ångkostnader

Ångdistribution
Bästa design för olika ångsystem
Ångkvalitet
Desuperheater
Isolering
Kondensatavledarteknologi
Tryckreducering
Vattenslag
Flödesmätning
Case för ångdistribution

Ånganvändning
Ångtracing
Ånginjicering
Luftvärmare
Hetvatten
Tankparker

Kondensatretur
Flash-ånga
Stallning i värmeväxlare
Mekaniska vs elektriska pumpar
Case för kondensatretur

 

Anmäl er genom att maila Tobias Westlund på tobias.westlund@euromekanik.se.
Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande.

Vid frågor, ring Mikaela Flodin på 031-780 56 17 eller mejla mikaela.flodin@euromekanik.se.
Vi hoppas att denna kurs skall medföra ökad kunskap inom ånga & kondensatsystemet på er anläggning.
Välkommen med din anmälan!