Sveriges Armaturleverantörers förening är en sammanslutning av landets största och mest betydelsefulla tillverkare och leverantörer av industriarmatur för rörledningar och tryckkärl. Det är branschens enda intresseorganisation.

http://www.armaturforeningen.se