Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Vi är en aktiv medlem där vi bland annat medverkar och stöttar Gasdagarna, två seminariedagar varje vår. Vi deltar också aktivt i flera av de teknikgrupper som administreras av Energigas Sverige. Detta är en viktig del i vårt engagemang för att utveckla energigasområdet på ett tryggt och säkert sätt.

http://www.energigas.se