Att värma potatis är väl ingen konst

I vardagen ser vi potatisen mest som en matvara som vi kokar, mosar och friterar. Men potatis är en fantastiskt mångsidig produkt vars olika beståndsdelar används i så vitt skilda produkter som papper, gödning och som stärkelse i många matprodukter.

Vår nya kund AKK Karup i Danmark arbetar med att framställa potatisstärkelse till pappersindustrin. En restprodukt i produktionen är protein som omvandlas till bl.a. djurfoder. AKK efterfrågade en lösning som kunde optimera värmningen av restprodukten för att få ut potatisproteinet. Att värma protein är ofta utmanande, och en svår värmningsapplikation. I vår lösning föreslog vi en Hydroheater-direktvärmare som injicerar ånga i potatismassan för att på så sätt utvinna proteinet.

Lösningen har visat goda resultat tack vare exakt temperaturreglering med jämn temperaturprofil, synnerligen hög tillgänglighet och driftsäkerhet, vilka alla är viktiga delar i en hög proteinutvinning.

Vår erfarenhet visar att Hydroheater är ett smart val vid värmningsapplikationer där man behöver en exakt temperaturreglering, stort flödesområde i ett utmanande media samt hög tillgänglighet och en säker drift.”

Tack AKK Karup för en fin start på ett lösningsorienterat samarbete.