Energiåtervinning för Climeon

Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik

Climeons nya ångturbinslösning utvinner elektricitet ur ånga som annars skulle vara förlorad energi. Genom sin specialkompetens kring ångsystem bidrar Euromekanik till denna unika lösning.

Climeons Heat Power-system är en unik lösning för att omvandla lågtempererad spillvärme samt geotermisk värme till ren elektricitet. Nu har företaget utvecklat en ångturbinlösning som dessutom gör det möjligt att producera elektricitet av överskottsånga.

– Det nya är att vår teknik nu kan användas för att ta vara på energi ur högre temperaturer än tidigare. På fartyg finns ofta spillvärme i form av ånga vid temperaturer uppåt 180 grader, säger Anders Gamfeldt, projektledare vid Climeon.

Turbinen utvinner energi ur ånga och anpassar samtidigt tryck och temperatur till Climeons system för lågtempererad spillvärme. Resultatet är ren elektricitet ur ånga där energin annars skulle gå förlorad. Därtill minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Turbinen testas i full skala på Viking Lines nya och klimatsmarta färja Viking Glory som levereras 2021.

Tillämpningen blir möjlig genom ett samarbete med Euromekanik AB, som har både kunnandet och komponenterna för systemet. Euromekanik har i projektet har deltagit i utvecklingen samt tagit fram den utrustning som är nödvändig för att turbinen ska fungera i sitt sammanhang.

– Climeon har en unik idé, Euromekanik har kompetensen att sätta samman komplexa ångsystem. Att ta hand om ånga kräver specifikt kunnande och speciell teknik, säger Ulf Jesslén på Euromekanik.

Euromekaniks bidrag kan liknas vid infrastruktur som möjliggör funktionen hos turbinen. I praktiken är det en modul som rymmer rörverk, reglerventiler och temperatursensorer.

– Kort sagt allt som krävs för att styra mediet ånga, säger Ulf Jesslén.

Värme från till exempel kylvatten och avgassystem är energi som ofta går förlorad. Climeons system tar vara på överskottsvärme och omvandlar den till elektricitet. Tekniken används på fartyg samt för att utvinna elektricitet ur jordvärme och inom industrin, till exempel stålverk.

Euromekanik AB har varit en hjälp i processen för kunder inom energigas, ånga och petrokemi sedan 1974 och levererar komponenter och system för mätning, styrning, reglering och hantering av gaser, ånga och processvätskor.