1-AVC genomskinlig avluftare

För tryck upp till 7 bar och specifik densitet ner till 0.8 ?. Transparent avluftare ger tidiga varningssignaler för eventuella systemfel. Du kan se hur avluftaren fungerar och slipper onödigt underhåll. Med interna delar i rostfritt blir avledaren korrosionstålig med en lång livslängd.