Ångutbildning hos Armstrong

Vi på Euromekanik anordnar ångkurser vid Armstrongs anläggning i Herstal i Belgien en eller två gånger om året. Kursen är typiskt uppdelad på 3 kursdagar inklusive resa. Anmäl gärna ditt intresse redan nu då platserna snabbt blir uppbokade.

Kursen hålls på engelska med en sammanfattande del på svenska. Utbildningen varvas med teori och praktik där vi använder Armstrongs ånglabb; ett ång- och kondensatsystem som är byggt i glas för att visuellt kunna se vad som sker i ett ångsystem.

Vi kommer att kunna se hur de olika typerna av kondensatavledare beter sig under olika driftförhållanden samt vilken typ av kondensatavledare som lämpar sig för olika applikationer. Vi kommer även att framkalla vattenslag för att se hur det bildas och beter sig samt vilken inverkan vattenslag har.

Vi hoppas att denna kurs skall medföra ökad kunskap inom ånga & kondenserat systemet på Er
anläggning.

Ämnesområden:
• Ångans grunder
• Ångproduktion
• Distribuering av ånga
• Praktiska tips för olika ångsystem
• Ångkvalitét
• Kondensatavledare
• Tryckreducering
• Ångsmällar
• Ånganvändning
• Värmeväxling
• Tracing
• Värmeåtervinning från processen
• Kondensatretur

För frågor och anmälan kontakta Ulf Jesslén hos oss på Euromekanik på 031-780 56 20 eller ulf.jesslen@euromekanik.se
Antalet deltagare är begränsat så se till att boka i tid.