Nozzle Check Valve, Non-Slam

Entech backventil från Cameron är konstruerad för att undvika vätskeslag (s.k. Non-Slam design), ha lågt tryckfall samt att vara i stort sett underhållsfri.

Entech backventil har ett axiellt flöde och består av en disk, diffusor och fjäder. Dess konstruktion ger en rad fördelar:

Axial design – lågt flöde krävs för fullt öppen ventil (0,8 m/s för vatten)
Diffusor – ger lågt tryckfall
Kort rörelse – ger snabb stängning (0,2-0,4 sekunder)

En av de stora fördelarna med Entech backventil är att vätskeslag undviks (s.k. Non-Slam design). Detta innebär att:

– Skador på disk, säte och fjädrar undviks
– Vibrationer förhindras
– Skador på rörstöd minskas
– Oljud elimineras
– Säkerheten ökas på anläggningen