Flödesmätare Accelabar

Veris Accelabar från Armstrong är en flödesmätare som kan mäta gas, vätska och ånga. Accelabar kräver ingen raksträcka innan mätaren utan kan placeras i väldigt trånga utrymmen. Mätaren har en noggrannhet på +- 0.5 % över hela flödesspannet.