Industrifackla

Genom vårt samarbete med Fives ITAS S.p.A kan vi erbjuda industrifacklor som avsedda för höga förbränningsflöden. Större processanläggningar såsom stora biogastillverkare eller petrokemisk industri måste säkerställa att gaser som kan äventyra anläggningen vid ett eventuellt driftsstopp kan hantera de volymer som då uppstår. Denna typ av gasfackla är specialdesignade efter era behov och kan vara självbärande, wire-försedd eller med fackverkskonstruktion. Vi tillhandahåller även fackeltippar som kan fås med Air/Steam-Assist eller Gas-Assist.

Ofta krävs ett djupgående tekniskt samarbete i dessa projekt där Euromekanik hjälper till med koordinering och lokal projektledning från förfrågan till driftsättning.