Gaskromatograf HGC303

Med HGC303 från Azbil får du en fullständig bild av vad naturgasen eller den högrenade biogasen innehåller. HGC303 är en av världens minsta processgaskromatografer och analyserar 11 komponenter samt beräknar bland annat värmevärde, Wobbeindex och densitet.