IML ventildonslås

Med IML ventildonslås kan ventiler försedda med don låsas för att på så vis avaktivera ventilen. Låset fungerar på så vis att det placeras mellan ventilen och donet där en blockerande mekanism förhindrar manövrering.