Kalibrering

Vi utför kalibrering av transmittrar, kalorimetrar, kromatografer, nivåmätare, gasmätare m.m. Efter utförd kalibrering får ni ett certifikat för spårbarhet och som underlag i beslut om kommande underhåll. Vi erbjuder servicekontrakt för bättre planering och styrning. Kontakta oss gärna.