Lastarm tankbil och tågvagn

För säker och effektiv lastning och lossning av tankbil och tågvagn erbjuder vi lastarmar för både toppanslutning och bottenanslutning.  Lastarmarna kan utrustas med överfyllnadsskydd, gasåterföring, värmning etc. allt för att på ett säkert sätt lasta och lossa gaser och vätskor.