Massflödesmätare

Coriolis, massflödesmätare mäter direkt och kontinuerligt massan hos ett flöde. Massan är den enda egenskap som inte ändras med temperatur, tryck, viskositet och densitet. Coriolismätare från Oval har hög noggrannhet, är mångsidig då den mäter flöde, tryck och temperatur med samma utrustning samt kräver inte omkalibrering. Mätaren kräver ingen raksträcka före inloppet och har snabb responstid på fluktueringar i flöde.