Mobil gasfackla

För tillfälligt behov av att kunna fackla av en gas kan vi leverera en mobil gasfackla från C-deg på släp eller i en container. Detta kan bli aktuellt till exempel vid service av reglerstationer, för att tömma en gasoltank eller för en tillfällig gasanläggning. Även mobila facklor behöver uppfylla gällande normer och bestämmelser och vi hjälper gärna till så att ni får rätt specifikation på er gasfackla.