Mörk högtemperaturfackla (HTC)

En mörk högtemperaturfackla har dold låga och är temperaturövervakad för att hålla en förbränningstemperatur upp till 1100°C. Detta säkerställer en näst intill fullständig förbränning (99,9 % vid minst 0,3 sek upphållstid) vilket är lämpligt vid förbränning av deponigaser mm där gassammansättningen på den gas som skall förbrännas kan variera stort.

Vår mörka HTC från C-Deg ger tack vare väl utprövad teknik er en säker förbränning och gasfacklan anpassas efter era behov samt uppfyller gällande normer och regler såsom EGN 2014 och NFS 2002:28. Kontakta oss så säkerställer vi att ni får den fackla ni behöver.