Mörk lågtemperaturfackla (LTC)

En mörk lågtemperaturfackla från C-deg har en dold låga och är temperaturövervakad för att hålla en förbränningstemperatur upp till 800°C. Detta ger en kontrollerad förbränning och gasfacklan stör inte omgivningen. Facklan skräddarsys efter era förutsättningar och krav och kan utrustas med en rad olika funktioner. Exempelvis kan facklan fås med en eller flera brännarkretsar, uppvärmt väderskydd för ventiler och elektronik samt tryckhöjningsfläkt och uppfyller självklart säkerhetsföreskrifterna i EGN 2014 och BGA 2012.