Multivariabel transmitter Honeywell SmartLine© SMV800

SMV800 är det senaste tillskottet i SmartLine familjen.

Transmittern kan mäta differentialtryck, statiskt tryck, flöde och temperatur. Allt i samma enhet.