Ventillås 90-graders manövrering

För låsning av 90-graders handspakmanövrerade ventiler, t.ex. kulventiler, vridspjällsventiler och kikventiler används Smith QL eller Netherlocks NDL interlock. Dessa kan monteras på befintliga ventiler, nya ventiler och på alla ventilfabrikat. QL och NDL interlock kan installeras under drift och utan att manövrering av ventil krävs.