Ventilmanövrering

Power Wrench och EasiDrive är två typer av handhållna pneumatiska don som sparar både tid och kraft. Power Wrench kräver en koppling på ventilen för att kunna manövreras. EasiDrive kräver en koppling tillsammans med en arm som verkar som ett motstopp, i gengäld ger detta ett mindre verktyg.