Expansionsbälgar

Termisk utvidgning, vibration och pulsation kan generera rörelse i ett rörsystem. Om dessa rörelser ej absorberas av systemet självt, bör en expansionsbälg installeras. Euromekanik erbjuder sådana expansionsbälgar från Macoga.

Expansionsbälg

Macoga expansionsbälgar tar upp rörelser i ett rörsystem och finns i många stålmaterial samt i gummi. De rörelser som kan absorberas av en expansionsbälg är axiala, angulära och laterala. Expansionsbälgarna är designade och tillverkade i enlighet med gällande standarder.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓