Gasanalys

För att kontrollera gassammansättning, energiinnehåll eller Wobbeindex behövs någon typ av gasanalysator för energigasen. Vi på Euromekanik har valt att arbeta med Azbil och Union som har skilda typer av analysmetoder. Gasanalys blir allt viktigare när gasens kvalitet eller sammansättning varierar.

Vi har även instrument från Thermo Fisher för att mäta densiteten med hög noggrannhet på energigaser.

INCA 1000

Inca 1000 från Union är en gasanalysator för torr gas för inomhusinstallation. Används för att säkerställa levererad eller mottagen gaskvalitet. Finns i flera olika utföranden beroende på vilket analysomfång som efterfrågas.

INCA 3000

INCA 3000 från Union är en multigasanalysator för inomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i torr gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.

INCA 4000

INCA 4000 från Union är en multigasanalysator för inomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i fuktig gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.
 

INCA 5000

INCA 5000 från Union är en multigasanalysator för utomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i torr gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.

INCA 6000

INCA 6000 från Union är en multigasanalysator för utomhusinstallation som används för att ta fram komponenterna i fuktig gas. Finns i flera olika utföranden beroende på vilka komponenter som efterfrågas.

Kalorimeter CWD

CWD från Union är en kalorimeter som analyserar naturgas, biogas, LPG, koksgas, masugnsgas, olika blandgaser samt icke brännbara gaser. I torr gas kan följande komponenter bestämmas med hög noggrannhet; Wobbeindex, värmevärde, samt relativ densitet.

Kalorimeter GasCVD

GasCVD från Azbil är en kalorimeter för naturgas som med hög noggrannhet mäter värmevärdet eller Wobbeindex. Svarstiden är mindre än 30 sekunder, vilket är betydligt snabbare än för konventionella kalorimetrar. GasCVD är liten, kostnadseffektiv och enkel att installera.

Gaskromatograf HGC303

Med HGC303 från Azbil får du en fullständig bild av vad naturgasen eller den högrenade biogasen innehåller. HGC303 är en av världens minsta processgaskromatografer och analyserar 11 komponenter samt beräknar bland annat värmevärde, Wobbeindex och densitet.

Densitetsmätare

Densitetsmätning används bland annat för att kunna optimera processen och produktkvalitet. Thermo Scientific™ Sarasota densitetsmätare är kontinuerliga och noggranna, kan användas för vätskor och gaser och passar för olja & gas, petrokemi, livsmedel och generell industri. Godkänd att användas i EX-klassad zon….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓