Gassystem

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att designa olika typer av system för energigaser. Oavsett om ni behöver mäta och reglera ett gasflöde eller blanda flera gaser till önskvärda egenskaper så kan vi hjälpa er med ett totalåtagande från design till komplett leverans.

Från Design till Installation

När vi konstruerar och designar ett system för gas kan vi väga in alla aspekter såsom funktion, krav på noggrannhet, enkelt underhåll, hög säkerhet. Vår kunskap kring gällande standarder för processäkerhet såsom EGN och NGSA ger trygghet i såväl användningen som CE-märkningsaspekter….

Läs mer »

Blandningsstation för biogas

Att blanda in biogas på ett gasnät kräver noggrann mätning och analys av gasens egenskaper samt en trygg och kontrollerad blandning. Vi anpassar även regleringen beroende på vilken gas som skall få förtur samt säkerställer att eventuell debitering kan göras på riktiga grunder….

Läs mer »

Mät och reglerstation

Med hjälp av beprövade standardkomponenter har vi skapat ett modulärt system för att mäta, reglera, filtrera och analysera energigaser. Beroende på kapacitet, tryck och flöde hjälper vi er att optimera er mät och reglersträcka. Vid större system kan vi leverera allt inbyggt i ett containerliknande hus för att skapa bra arbetsmiljö och enkelt underhåll och samtidigt minimera installationstiden på site….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓