Packningar för gas

Täta skruvförband är viktigt vid alla gasinstallationer. Med packningar av hög kvalitet kan vi hjälpa er med diverse applikationer. Vi erbjuder i dagsläget huvudsakligen två packningstyper. Elastiska packningar med stålkärna och metallpackningar. De senare har en rad fördelar såsom tätare än gastätt och enklare hantering vid montage och demontage.

Gummi-stålpackning

Packningarna från Kroll-Ziller har en kärna av stål och är beklädda med ett gummi anpassat för applikationen. Detta ger en väl beprövad, kostnadseffektiv packning med ett DVGW-godkännande för gasinstallationer. Kontakta oss för vägledning vilken packningsvariant som bäst uppfyller era behov….

Läs mer »

Metallpackning

Metalliska packningar ger en överlägsen funktion i de allra flesta flänsförband. Genom en patenterad profil ger packningen lägre åtdragningsmoment, inget behov av att efterdra samt robusthet mot vibration, brand, kemikalier mm. De är dessutom enklare att montera och demontera än grafitpackningar och håller tätt över tid….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓