Interlock

Netherlocks Safety Systems och Smith Flow Control, två globala ledare inom ventiloperationer, har gått ihop och är nu Sofis. Sofis är marknadsledande när det kommer till mekaniska ventillås/interlock. Ventillås används för att säkerställa att ventiler öppnas och stängs i en bestämd ordning för att på så sätt undvika olyckor som beror på den mänskliga faktorn. Förutom ventillås erbjuder vi på Euromekanik ändlägesindikering för manuella ventiler, testutrustning för nödstängningsventiler samt handburna manöverdon.

Ventillås 90-graders manövrering

För låsning av 90-graders handspakmanövrerade ventiler, t.ex. kulventiler, vridspjällsventiler och kikventiler används Smith QL eller Netherlocks NDL interlock. Dessa kan monteras på befintliga ventiler, nya ventiler och på alla ventilfabrikat. QL och NDL interlock kan installeras under drift och utan att manövrering av ventil krävs….

Läs mer »

Ventillås flervarvsmanövrering

För låsning av ventiler med handratt, t.ex. kilslidsventiler, kägelventiler och ventiler med växel, används Smith GL eller Netherlocks MRL interlock. De kan monteras på både befintliga och nya ventiler. GL och MRL interlock kan inte installeras under drift.

Gränslägesindikering

VPI (Valve Position Indicator) är en robust lösning för ändlägesindikering. VPI ger en tillförlitlig signal där problem med lösa kablar och ömtåliga hållare undviks.
Gränslägen kan monteras på alla typer av ventiler, nya som gamla, samt på alla ventilfabrikat.

Ventilmanövrering

Power Wrench och EasiDrive är två typer av handhållna pneumatiska don som sparar både tid och kraft. Power Wrench kräver en koppling på ventilen för att kunna manövreras. EasiDrive kräver en koppling tillsammans med en arm som verkar som ett motstopp,…

Läs mer »

FlexiDrive fjärrmanövrering

Ventiler som är svåra att nå, eller som ex. är placerade i ett farligt utrymme, manövreras med fördel med hjälp av FlexiDrive. Med FlexiDrive kan ventiler manövreras på ett avstånd på uppemot 30 meter, genom väggar, och som befinner sig under mark….

Läs mer »

Nyckelhantering

Olika typer av nyckelskåp kan levereras till interlocksystemen med dedikerade nycklar och taggning som ger en tydlig statusindikering. Elektronisk övervakning av nycklar kan också installeras som skickar signal till anläggningens DCS.

IML ventildonslås

Med IML ventildonslås kan ventiler försedda med don låsas för att på så vis avaktivera ventilen. Låset fungerar på så vis att det placeras mellan ventilen och donet där en blockerande mekanism förhindrar manövrering.

Lockout

Vid temporär låsning av utrustning används med fördel Sofis Lockout alternativ. På detta vis så isolerar man och låser utrustning för att motverka otillåten manövrering. Typer: vajerlås, kedjelås, hybridlås, mulltilås, etc.

Sekvenskontroll

Komplicerade sekvenser säkerställs med hög säkerhet med hjälp av interlocksystem. Med hjälp av Sofis nyckelutväxlingssystem (MPCU) kan ex. olinjerade sekvenser säkerställas och fungerar som ett mekaniskt styrsystem. Typiska applikationer är nycklar som frigörs efter signal (don, panel, etc).

Testutrustning för ESD-ventiler

Sofis FAITH testutrustning för nödstängningsventiler (Fail-safe, ESD- och HIPPS-ventiler) medger test av don, ventil och kontrollsystem utan att påverka driften. Netherlocks FAITH ökar säkerheten och SIL-klassningen i er anläggning.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓