Kompletta system

Fantastiska komponenter i all ära men många gånger kräver det ni vill åstadkomma ett komplett system av komponenter. Med våra komponenter av hög kvalitet och i nära samarbete med externa konsulter och duktiga montörer kan vi hjälpa er att designa system som levererar de funktioner som ni behöver. För våra kunder inom Energigas har vi levererat kompletta “riggar” eller system under många år men även till våra kunder inom Ånga och Petrokemi finns allt fler exempel på sådana projekt.

Vi är gärna med från början i era projekt och hjälper till med att förtydliga specifikationer.  Därefter tar vi fram tekniska lösningar, leder projektet, utför tester (FAT/SAT), CE-märker, driftsätter och underhåller efter driftsättning, allt utifrån vilka tjänster ni vill att vi ansvarar för.

För energigaser har vi ett modulärt koncept för exempelvis:
– Förångning
– Mätsträcka
– Reglersträcka
– Blandning av två eller flera gaser
– Analys och styrning
– Övervakning och säkerhet

För petrokemi har vi system för:
– Utlastning, additivtillsättning, blending mm
– Interlocksystem med säkerhetsventiler
– Ångsystem

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.