Europem levererar säkra, integrerade, miljövänliga och hållbara lösningar för användning av spillgaser och vätskor och förbränning av avfallsströmmar med eller utan energiåtervinning. Man konstruerar och bygger industrifacklor som avsedda för höga förbränningsflöden.

Produkter

Industrifackla

Genom vårt samarbete med Europem N.V kan vi erbjuda industrifacklor som avsedda för höga förbränningsflöden. Större processanläggningar såsom stora biogastillverkare eller petrokemisk industri måste säkerställa att gaser som kan äventyra anläggningen vid ett eventuellt driftsstopp kan hantera de volymer som då uppstår. …

Läs mer »