KÜHME Armaturen GmbH har specialiserat sig på utveckling, design och produktion av specialventiler i mer än 40 år. Kühmes ventiler sätts in överallt, där man vill kunna stänga av tillförseln av brännbar media snabbt och säkert. Med lång erfarenhet erbjuder man ett brett utbud av ventiler för att slutföra systemlösningar som är skräddarsydda för att passa alla behov.

Produkter

Tvådimensionell blandningsventil ZDM

Den tvådimensionella blandningsventilen ZDM från Kühme är ett helautomatiskt reglersystem för styrning av mängd och kvalitet för gaser och används i gasblandningsanläggningar i låg- och högtrycksintervall. Reglerområde 1:10, DN50-300, arbetstryck 25 bar och temperaturområde -15°C – 200°C.
 

Säkerhetsavstängningsventil KVII/F

Säkerhetsavstängningsventilen KVII/F från Kühme används i ångpannor i olje- och gasförbränningsanläggningar samt i rörsystem för flytande och gasformiga bränslen inom industrin. Ventilen är snabbstängande och stänger på under 1 sekund. Uppfyller DIN EN 161 för energigaser.