Flödes- och densitetsmätning

Nukleär densitetsmätning

Nukleär densitetsmätning har fördelen att eftersom utrustningen inte kommer i kontakt med mediet påverkas det ej av tryck, viskositet eller korrosivitet. Systemet sätts runt befintliga processrör så inga rörmodifieringar behövs.
En strålningskälla placeras mitt emot en transmitter som sedan mäter hur mycket av strålningen som passerar genom mediet vilket ger ett värde på densiteten….

Läs mer »

Densitetsmätare

Densitetsmätning används bland annat för att kunna optimera processen och produktkvalitet. Thermo Scientific™ Sarasota densitetsmätare är kontinuerliga och noggranna, kan användas för vätskor och gaser och passar för olja & gas, petrokemi, livsmedel och generell industri. Godkänd att användas i farlig zon….

Läs mer »

Coriolis massflödesmätare

VersaFlow från Honeywell mäter massan som flödar genom mätaren per tidsenhet. Kan användas för vätskor och gaser och är idealisk för applikationer med höga krav på noggrannheten.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓