Våra kompetensområden

Rätt kompetens till varje uppgift.

Hos oss hittar du engagerade medarbetare som är experter på det vi gör. Vi är med er hela vägen från förstudie eller offert till färdigt levererad anläggning med efterföljande underhåll.

Varje område har sina egna regler, lagar och krav att ta hänsyn till. Vi hjälper dig gärna med just det du behöver.

Gassystem-icon

Gassystem

Vi förstår dina behov och har rätt produkter för just dig – produkter som reglerar tryck och flöde, mäter och analyserar och som garanterar en säker anläggning.

Vätgas-icon

Vätgas

Vi kan hjälpa dig med projektering, riskanalyser, underlag för tillståndshantering – allt för att ni ska få en smidig installation av ert vätgassystem.

Ånga-icon

Ånga

All den utrustning som krävs för att styra, mäta, analysera och hantera dina ångflöden.

Energi­optimering-icon

Energi­optimering

Vi hjälper dig att göra din anläggning mer energieffektiv.

In- och utlastning-icon

In- och utlastning

Vid in- och utlastning är det viktigt att ha kontroll på hela processen – från lastkaj och cistern till tankbil eller tågvagn.

Person- och Processäkerhet-icon

Person- och Processäkerhet

Vi på Euromekanik sätter oss in i vilka regelsystem som gäller och utvecklar hela tiden lösningar tillsammans med våra tillverkare för er säkerhet.

Teknisk Support-icon

Teknisk Support

Vi tecknar serviceavtal för förebyggande underhåll eller hjälper till vid tekniska problem.