Gassystem

Komponenter och kompetens i symbios ger säkra system

Energigas är en alltmer betydelsefull energikälla och kan utgöra en övergång mellan fossil och förnybar energi. Vår breda kompetens inom området kombinerat med de vassaste tillverkarna ger oss möjlighet att hjälpa er med ert kompletta gassystem, oavsett hur enkelt eller komplext behovet är.

Erbjudande image

Låt oss hjälpa er med systemintegration

Vi förstår dina behov och har rätt produkter för just dig – produkter som reglerar tryck och flöde, mäter och analyserar och som garanterar en säker anläggning. Men framför allt kan vi sätta samman dessa produkter till verkligt effektiva system för till exempel debitering och blandning – system som inte bara lever upp till de komplexa normer och regler som du måste följa, utan också levererar lönsamhet och en trygg drift.

Vår medverkan i flertalet teknikgrupper inom Energigas Sverige, där standarder som EGN, NGSA, TSA, LNGA m.fl. tas fram, ger oss en djup och bred kunskap om hur man bygger säkra och effektiva gassystem.

VI BYGGER DITT GASSYSTEM

Behovsanalys

Systemdesign

Nyckelfärdig leverans

Service och underhåll

Rätt komponent till rätt uppgift

Rätt komponentval kan vara både energi- och miljöbesparande. Vi på Euromekanik besitter en unik kompetens inom energigasområdet och kan därför hjälpa er att optimera er anläggning. Med hjälpsamhet som ett av våra viktigaste ledord tar vi ofta tillsammans fram lösningar för att säkerställa att du som kund får en så bra hjälp som möjligt.

Vi är gärna med från början i era projekt och hjälper till med att förtydliga specifikationer. Därefter tar vi fram tekniska lösningar, leder projektet, utför tester (FAT/SAT), CE-märker, driftsätter och underhåller efter driftsättning, allt utifrån vilka tjänster ni vill att vi ansvarar för.

Flödesdator
Flödesmätare
Förångare
Gasanalys
Gasfacklor
Läckavblåsare
Läcksökare
Odorisering
Regulatorer
Snabbstängande ventiler
Volymomvandlare

Göteborg Energi valde Euromekanik för att skapa en säker och precis mätning och reglering av ett gasnät som innehåller alltmer grön gas.

Göteborg Energi har en lång rad mät- & reglerstationer från vilka gasnätet styrs. Nyligen påbörjades en översyn över stationerna och en uppdateringsinsats inleddes. Vi på Euromekanik fick förtroendet att utveckla den första stationen i insatsen, en station belägen i Änggården i Göteborg.

Läs mer

Göteborg Energi valde Euromekanik för att skapa en säker och precis mätning och reglering av ett gasnät som innehåller alltmer grön gas.-img

I Euromekanik ser vi en partner som precis som vi vill vara föregångare i den gröna omställningen.

– Kristina Nikkonen, Nordion

Nordion Energi är en ny svensk energikoncern som delar Euromekaniks fokus på omställning till gröna alternativ. Därför känns det extra roligt att få förtroendet att arbeta närmre varandra, genom att Nordion Energi nyligen valt att teckna ett 4-årigt ramavtal med Euromekanik, för köp av teknisk utrustning och tjänster.

Läs mer

I Euromekanik ser vi en partner som precis som vi vill vara föregångare i den gröna omställningen. -img

Omställning ett steg i taget

Som ett första steg mot fossilfri stålproduktion byter en av Sveriges största stålleverantörer ut kol mot naturgas. Detta kommer minska utsläppen av koldioxid med 30 till 40 procent. Inledningsvis har kunden beställt mät- och reglerstationer för distribution till 4 anläggningsdelar av Euromekanik AB. Det totala avtalet omfattar 16 mät- och reglerstationer som var och en försörjer olika delar av hela stålverket.

LÄS MER

Omställning ett steg i taget-img

En räddande ängel i ditt gassystem

Gasfackla

En gasfackla används för att förbränna restgaser från en process eller som säkerhet (nödfackling) vid exempelvis ett processtopp. På Euromekanik kan vi hjälpa till med alltifrån mindre mobila och fasta enheter, öppna och temperaturövervakade mörka facklor från C-Deg till större industrifacklor från Fives ITAS. Samtliga gasfacklor är kundanpassade och vi säkerställer att de uppfyller samtliga krav, som till exempel Energigasnormen (EGN) och Biogasanvisningarna (BGA), för just er applikation.

LÄS MER

Erbjudande image

Analys

Den gas som passerar i ledningen kan variera i såväl densitet, brännvärde, Wobbe som sammansättning. För att säkerställa kvalité och att brännare fungerar som de ska är analys nödvändigt. Euromekanik kan förse er med allt från enkla transmitters som ger ett värde på energimängden i gasen till kromatografer som ger en mer fullständig bild av gasen.

Kontakta oss

 

Robert Sandén

Teamledare • Mätning • Reglering

Maila mig

Magnus Hermansson

Biogas • Mätning • Datahemtagning

Maila mig

Magnus Örn

Analys • Facklor • Gasstationer

Maila mig

Wladimir Cardoso

Mätning • Reglering

Maila mig

Irene Nielsen

Teknisk inneförsäljning

Maila mig

Tom Östgårdh

Gassystem

Maila mig