Utlastningsystem

Systemansvar för en säker utlastning

Vid utlastning är det viktigt att ha kontroll på hela processen – från cistern till tankbil eller tågvagn. Vi på Euromekanik erbjuder en automatiserad utlastning för er terminal eller utlastningsplats och tar hand om både hårdvara och mjukvara för en säker utlastning. Genom vårt långa samarbete med världsledande leverantörer med beprövade produkter kan vi hjälpa till med allt från förstudie och projektering till leverans av kompletta system.

Låt oss hjälpa er med systemintegration

Vi på Euromekanik hjälper er oavsett storlek på utlastningssystemet. Vi erbjuder ett komplett system där vi kopplar ihop instrument, flödesmätare, ventiler och lastarmar för en säker automatiserad utlastning. Genom att vi även tar totalansvar via serviceavtal och support efter installation och driftsättning blir vi er naturliga samarbetspartner för utlastningsfrågor.

SÄKER SYSTEMDESIGN

Förstudie

Personsäkerhet

Leveranssäkerhet

Service & underhåll

Säker lastning och lossning

För säker lastning och lossning av alla typer av media till och från fartyg. Genom vår lösning med lastarmar så undviker kunden återkommande provtryckning som t.ex. slangar.
Genom vårt kunnande tar vi fram bästa lösning just för dina behov med rätt produkt, installation och service.

Utlastningsdator

Hjärnan och hjärtat i ett utlastningssystem är en lastdator som tar hand om bland annat föraridentifikation, receptblandning, ventilstyrning, samt jordning- och överfyllnadskontroll. Via Terminal Manager från Honeywell kan vi styra hela flödet från det att den tomma lastbilen kommer in genom grinden till den är fylld och lämnar platsen. Vi hanterar identifiering av förare och fordon, kundorder, kösystem, blandningsrecept och mycket mer. Denna systemlösning gör din lastning både personsäker, administrationssäker och miljövänlig.

Lastarm tankbil och tågvagn

För säker och effektiv lastning och lossning av tankbil och tågvagn erbjuder vi lastarmar för både toppanslutning och bottenanslutning.  Lastarmarna kan utrustas med överfyllnadsskydd, gasåterföring, värmning etc. allt för att på ett säkert sätt lasta och lossa gaser och vätskor.

Personsäker lastplats

Att känna sig säker när man gör sitt jobb är otroligt viktigt för oss och våra kunder. Utlastningsplatserna är inget undantag.

För att kunna arbeta säkert erbjuder vi på Euromekanik plattformar och fallskydd till tankbilar och järnvägsvagnar av varierande höjder.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och Euromekanik var ett självklart val

– Ola Svensson , Primagaz

Modernisering av befintligt utlastningssystem, med bättre möjligheter att operera utlastningen.
Vi på Euromekanik erbjuder system för att automatisera utlastningen från er terminal eller utlastningsplats. Huvuddelarna i ett sådant system är en mjukvara för administration av fordon, förare, produkter och order, samt lastdatorer, additiv- och blandningsenheter. I kombination med instrument, flödesmätare, ventiler och lastarmar från Euromekanik kan vi leverera allt från komponenter till kompletta lösningar för automatiserad utlastning.

Läs hela caset

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och Euromekanik var ett självklart val-img

Säkrare och tryggare arbetsmiljö

– Lastning av bulkbilar och järnvägsvagnar kräver arbete på plattform några meter upp från marken. Nu har vi låtit göra en arbetsmiljöåtgärd i form av fallskydd på både trappor och plattformar. Dessutom med mer ergonomiskt utformade lastarmar, säger Mikael Henriksson, platschef vid Sibelco i Lödöse.

Läs hela caset

Säkrare och tryggare arbetsmiljö-img

RELATERADE PRODUKTER

Fallskydd och plattformar
Flödesmätare
Lastarmar
Tryck- och temperatur­mätning
Utlastning

Kontakta oss

 

Erik Ottensson

Teamledare • Processäkerhet

Maila mig

Johan Sturesson

Instrumentering • Processäkerhet

Maila mig

Cecilia Svensson

Teknisk projektledare • Processutveckling

Maila mig

Alexander Kildén

Personsäkerhet • Processäkerhet

Maila mig