Ångsystem

Vi hjälper dig skapa framtidens ångsystem

Vi på Euromekanik har hjälpt våra kunder att förbättra effektiviteten, minska energianvändningen och minska miljöutsläpp i ångsystem sedan vi startade. Vi har all den utrustning som krävs för att styra, mäta, analysera och hantera dina ångflöden. Men framför allt har vi den djupa och breda kompetens som krävs för att skapa just det system som ditt företag behöver

VI BYGGER DITT ÅNGSYSTEM

Effektiva produkter

Säker systemintegration

Intelligent optimering

Serviceavtal med funktionsgaranti

Har ni råd att göra ingenting?

Ett ångsystem med brister kostar oerhört mycket pengar. Vi hjälper er att kontinuerligt övervaka ert system så att ni kan fatta smartare och snabbare beslut baserat på aktuell information. Ni kan eliminera gissningar och dyra överraskningar genom att direkt få en varning om ett problem uppstår, så att ni kan vidta omedelbara åtgärder och därmed spara energi och pengar.  Läckande kondensatavledare står för en stor del av energiförbrukningen i ett ångsystem.

SAGE® från Armstrong är en intelligent programvara som ger er en smart övervakning, mätning och rapportering av ert ångsystem. Genom att vara informerad kan du vara proaktiv, SAGE® tillhandahåller regelbundna uppdateringar, anpassade rapporter och viktiga realtidsdata.

Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik

Climeon har en unik idé, Euromekanik har kompetensen att sätta samman komplexa ångsystem. Att ta hand om ånga kräver specifikt kunnande och speciell teknik, säger Ulf Jesslén på Euromekanik.
Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik-img

Vi hjälper dig att göra din anläggning mer energieffektiv

Vi kan genomföra ’walk-through’ på er anläggning, följt av en omfattande systembedömning och djupare utredning. Efter att ha granskat anläggningen presenteras våra rekommendationer för att ni ska uppnå en så effektiv anläggning som möjligt. De åtgärder som presenteras kommer att förbättra funktionen och öka effektiviteten på ert system för lång tid framöver.

Ångguiden

Under ångguiden hittar ni lite matnyttig information som kan vara till hjälp när ni arbetar med ångsystem.

Ångtabellen
För mättad ånga är tryck och temperatur beroende av varandra, det är därför lätt att reglera ångan. Hur detta förhållande ser ut ser vi i en så kallad ångkurva, den visar när vi har överhettad ånga, mättad ånga eller vatten. När vi räknar på ånga använder vi oss hellre av ångtabellen vilket egentligen säger samma sak som ångkurvan fast med lite mer information. I ångtabellen ser vi temperaturen för alla tryck, den specifika volymen för vattnet och ångan eftersom dessa ändras med trycket men även hur mycket energi vi har i ångan och kondensatet. Vi har dels energi i kondensatet = vätskevärme samt energin i ångan = ångbildningsvärmet samt totala energiinnehållet = entalpin. I tabellen kan vi se att om trycket på ångan ökar så kommer totala energiinnehållet också att öka men ångbildningsvärmet kommer att minska.

Dränering
När en dränering av en stamledning utförs är det några saker man bör tänka på. Se vår guide för Dränering av stamledning för mer information. Ska ni dimensionera en värmeväxlare eller installera dränering, läs vår guide Dimensionering och dränering av värmeväxlare.

 

 

 

 

 

RELATERADE PRODUKTER

Ånginjektorer
Ångkvalitets­mätare
Isolerjackor
Kondensat­avledare

Kontakta oss

 

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

Maila mig

Helena Sundbeck

Teknisk projektledare • Processutveckling

Maila mig