Ångsystem

Vi hjälper dig skapa framtidens ångsystem

Vi på Euromekanik har hjälpt våra kunder att förbättra effektiviteten, minska energianvändningen och minska miljöutsläpp i ångsystem sedan vi startade. Vi har all den utrustning som krävs för att styra, mäta, analysera och hantera dina ångflöden. Men framför allt har vi den djupa och breda kompetens som krävs för att skapa just det system som ditt företag behöver

VI BYGGER DITT ÅNGSYSTEM

Effektiva produkter

Säker systemintegration

Intelligent optimering

Serviceavtal med funktionsgaranti

Har ni råd att göra ingenting?

Ett ångsystem med brister kostar oerhört mycket pengar. Vi hjälper er att kontinuerligt övervaka ert system så att ni kan fatta smartare och snabbare beslut baserat på aktuell information. Ni kan eliminera gissningar och dyra överraskningar genom att direkt få en varning om ett problem uppstår, så att ni kan vidta omedelbara åtgärder och därmed spara energi och pengar.  Läckande kondensatavledare står för en stor del av energiförbrukningen i ett ångsystem.

SAGE® från Armstrong är en intelligent programvara som ger er en smart övervakning, mätning och rapportering av ert ångsystem. Genom att vara informerad kan du vara proaktiv, SAGE® tillhandahåller regelbundna uppdateringar, anpassade rapporter och viktiga realtidsdata.

Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik

Climeon har en unik idé, Euromekanik har kompetensen att sätta samman komplexa ångsystem. Att ta hand om ånga kräver specifikt kunnande och speciell teknik, säger Ulf Jesslén på Euromekanik.
Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik-img

Vi hjälper dig att göra din anläggning mer energieffektiv

Vi kan genomföra ’walk-through’ på er anläggning, följt av en omfattande systembedömning och djupare utredning. Efter att ha granskat anläggningen presenteras våra rekommendationer för att ni ska uppnå en så effektiv anläggning som möjligt. De åtgärder som presenteras kommer att förbättra funktionen och öka effektiviteten på ert system för lång tid framöver.

RELATERADE PRODUKTER

Ånginjektorer
Ångkvalitets­mätare
Isolering
Kondensat­avledare
Steam management

Kontakta oss

 

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

+46 31 780 56 20

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

+46 31 780 56 16

Daniel Calocchio

Mekanisk utrustning • Interlock

+46 31 780 56 33