Vätgassystem

Systemansvar från produktion till användning

Vätgas som energibärare, bränsle eller insatsråvara blir en allt viktigare del i ett framtida fossilfritt energisystem. Vi på Euromekanik har tack vare vår långa erfarenhet av tekniklösningar för energigas tagit en självklar roll kring lösningar för vätgas.

VI BYGGER DITT VÄTGASSYSTEM

Elektrolys

Komprimering

Lagring

Användning

Serviceavtal

Låt oss hjälpa er med systemintegration

Oavsett omfattning på ert vätgassystem så är det viktigt att helheten blir såväl funktionell som säker. Att knyta ihop elektrolys med komprimering och lagring så ett säkert sätt så att det också blir smidigt att underhålla är lite av vårt signum. Vi genomför komplett projektering med beräkningar, riskanalyser, underlag för tillståndshantering mm. Allt för att ni skall få en smidig installation av ert vätgassystem.

Kontakta oss

Vårt samarbete kring systemdesign, installation och driftssättning har fungerat väldigt bra

– projektledare, ZEHTC

Projektet ZEHTC visar på hur vätgas kan produceras, komprimeras och lagras för att sedan användas i gasturbiner. Vätgasen produceras av el från solceller eller överskottsel från turbintesterna.

Läs hela caset

Vårt samarbete kring systemdesign, installation och driftssättning har fungerat väldigt bra-img

Euromekanik tar hand om hela vätgassystemet

– Tobias Nylander, Rabbalshede Kraft

Ett pilotprojekt för grön vätgas kommer byggas några mil utanför Stenungsund och bli ett av de första i Sverige i sitt slag. Euromekanik tar ansvar för systemintegrationen av elektrolys, komprimering och lösningen för att fylla lager.

Läs hela caset

Euromekanik tar hand om hela vätgassystemet-img
Erbjudande image

Från ord till handling

Vår erfarenhet baserar sig på en kombination av kunskap och faktiska leveranser. Vi engagerar oss därför i forskningsprojekt och deltar i standardiseringsarbete för att ligga i framkant med kunskapsutvecklingen. Tillsammans med tillverkare i världsklass kan vi därför leverera säkra lösningar till era vätgasprojekt. Oavsett om det gäller produktion eller tankstationer.

8

beställda system

7100 kg

kapacitet /dygn

150

års erfarenhet av energigas

Tankstationer för vätgas

En infrastruktur för att kunna tanka vätgas håller på att växa fram i Europa. Vi på Euromekanik medverkar i framtagningen av H2 TSA, regelverket för hur tankstationer byggs på ett säkert sätt, och har med denna bakgrund arbetat fram ett samarbete med tillverkare för att säkerställa dessa säkerhetskrav. Kontakta oss så berättar vi mer.

Elektrolysör
Gaslagring
Kompressorer
Tankstationer

Vår kompetens, er trygghet

Genom att delta i Energigas Sveriges teknikgrupper för säkra gasinstallationer är vi med och bidrar till standardiseringasbete för exempelvis Tankstationer för vätgas (H2-TSA) eller hur man bygger säkra högtrycksnät för gas (NGSA). Vi samverkar också med forskningsfronten genom projekt med RISE och Energiforsk. Vi håller också utbildningar i säkra gasinstallationer vid behov.

Kontakta oss

Aktuellt

Vätgas är en förutsättning för samhällets elektrifiering

I det långa loppet är samhällets elektrifiering otänkbar utan vätgas. Ur systemsynpunkt inser allt fler att vi kommer att behöva både gas och el om vi ska ha en chans att klara någon form av klimatomställning.

Läs mer

Vätgas är en förutsättning för samhällets elektrifiering-img

Kontakta oss

 

Carl Jönsson Lindholm

Vätgas • Elektrolys • Tankstationer

Maila mig

Cecilia Svensson

Teknisk projektledare • Processutveckling

Maila mig

Pär Olsson

Teknisk projektledare • Processutveckling

Maila mig

Amanda Töreskog

Teknisk projektledare • Processutveckling

Maila mig