Energioptimering

Vi hjälper dig att göra din anläggning mer energieffektiv

Oavsett vilken bransch du är i ökar ständigt kraven på att göra anläggningarna mer och mer energieffektiva. Genom erfarenhet och teknisk kunskap kan vi hitta ineffektiva områden i era system, presentera systemanpassade lösningar, precisera kostnader och besparingar samt ROI för dessa åtgärder.

VI GÖR DIN ANLÄGGNING MER ENERGIEFFEKTIV

Förstudie

Lösningsförslag

Genomförande

Uppföljning

Vi maximererar ert energisystem

Vi hjälper er att maximera effektivitet, tillförlitligheten och säkerheten i ert energisystem. Våra experter kan hjälpa dig att sänka dina totala energikostnader och nå dina mål för att minska energianvändning och CO2-utsläpp. En audit kommer upptäcka ineffektivitet och identifiera möjligheter till förbättringar som typiskt ger 5 – 15 % i energibesparingar.

 

 

Har ni råd att göra ingenting?

Ett ångsystem med brister kostar oerhört mycket pengar. Vi hjälper er att kontinuerligt övervaka ert system så att ni kan fatta smartare och snabbare beslut baserat på aktuell information. Ni kan eliminera gissningar och dyra överraskningar genom att direkt få en varning om ett problem uppstår, så att ni kan vidta omedelbara åtgärder och därmed spara energi och pengar. Läckande kondensatavledare står för en stor del av energiförbrukningen i ett ångsystem.

SAGE® från Armstrong är en intelligent programvara som ger er en smart övervakning, mätning och rapportering av ert ångsystem. Genom att vara informerad kan du vara proaktiv, SAGE® tillhandahåller regelbundna uppdateringar, anpassade rapporter och viktiga realtidsdata.

Hitta rätt produkter för energioptimering

Ångkvalitets­mätare
Gasanalys
Isolerjackor
Processövervakning

Kontakta oss

 

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

Maila mig

Magnus Örn

Analys • Facklor • Gasstationer

Maila mig