Om Euromekanik

Vårt mål är att alltid bli ännu bättre.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi sätt att göra flöden ännu bättre, mer effektiva och trygga. Vi hittar ännu bättre idéer, bättre produkter och skapar bättre relationer.

Vår historia
Våra värderingar - det här tycker vi är viktigt
Jobba på Euromekanik
Policys

Partner i processen sedan 1974

Euromekanik har utvecklat nordisk industri med världsledande komponenter och kompetens sedan 1974. Vi är oberoende och samarbetar med de leverantörer vi vet är de allra bästa, just för att du som kund ska veta att våra komponenter är utvalda, testade och rekommenderade. Vi arbetar främst mot processindustrin och levererar komponenter och system som mäter, styr, reglerar och hanterar gaser, ånga och processvätskor. Vi är aktiva på hela den nordiska marknaden men samarbetar med leverantörer från hela världen.

Vi som arbetar på Euromekanik har erfarenheter från många olika delar av industri- och tekniksektorn, men vi har ett gemensamt fokus i att vara din partner från första kontakt till implementerad systemlösning och plan för framtida underhåll. Vi strävar efter att du ska känna att vi är den partner som tar oss tid att lära känna din verksamhet, som följer och tar ansvar för dina processer över tid.

Vi vill göra skillnad och vara en del i en hållbar utveckling. Därför försöker vi alltid hitta den mest hållbara och effektiva lösningen för våra kunder, även när det inte specifikt efterfrågats. Vi tror att vi kan göra som störst skillnad när vi ger våra kunder verktygen att skapa systemlösningar som de kanske inte själva tänkt på eller känt till.

Vår företagsfilosofi kallar vi Euromekanismen. Den handlar om vårt sätt att vara och agera mot kunder, partners och varandra internt på företaget. Euromekanismen innebär också att kunna och vilja hjälpa till med bra lösningar baserade på produkter i världsklass. Genom att vara partners med några av de bästa tillverkarna på marknaden och med vårt team av hjälpsamma människor med rätt kompetens växer vi tillsammans.

Kort sagt: bäst produkter och ännu bättre människor.

Euromekanismen hjälper oss att göra rätt

Euromekanismen är vår företagsfilosofi, den handlar om vårt sätt att vara och agera mot varandra och vår omvärld. Euromekanismen står på fyra hörnpelare, eller värderingar om man så vill. Vi tror på att en gemensam värdegrund hjälper oss att fatta rätt beslut, känna trygghet i hur vi hanterar olika situationer och gör oss till en bättre och roligare arbetsplats.

Vår värdegrund utgår från de här fyra hörnpelarna.

I förarsätet – Att sitta i förarsätet innebär att ta ansvar och att driva på utveckling. Att vara med från början till slut och att stå upp för det vi tror är det rätta.

Kunnig – Att vara en kunnig och kompetent kollega och affärspartner gör samarbetet bättre, mer hållbart och roligare. Det innebär att inte ta saker för givna och att inte ta genvägar.

Affärsmässig – Vi är affärsmässiga genom att bara lova det vi kan hålla, vara ärliga och bygga relationer på förtroende. Vi tror på långsiktighet för alla parter och strävar alltid efter lönsamhet, ekonomisk stabilitet och tillväxt.

Hjälpsam – Vi delar med oss av vår kunskap och vill alltid hjälpa till. Vi engagerar oss långsiktigt i våra kunder och står upp för varandra internt. Vi är trevliga och sprider god stämning. Vi samarbetar för att nå våra gemensamma mål.

Att jobba på Euromekanik är att arbeta tillsammans

Vi är stolta över vår arbetsmiljö som präglas av ett fritt och kreativt klimat, öppenhet och glada kollegor som samarbetar och hjälps åt. Här kan du få möjligheter att utvecklas och växa i takt med att vi växer som företag och tar oss in på nya marknader.

Att arbeta hos oss innebär att vara del av ett team och vi letar ständigt efter människor som vill vara med och utveckla nordisk industri genom att  leverera ännu bättre lösningar till våra kunder och samtidigt utvecklas tillsammans med oss.

Känner du att du kan vara en av dem så hör gärna av dig.

När vi aktivt rekryterar hittar du våra rekryteringannonser här nedanför.

Våra riktlinjer

Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet.

Vi ska arbeta med tillverkare med hög kvalitet och som i största möjliga mån är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001/ISO14001.

Vid serviceuppdrag ska kvalitet och säkerhet vara våra ledord och vi ska som minimum alltid följa anläggningsägarens rutiner.

Vårt förbättringsarbete ska ta sin utgångspunkt i kundernas förväntningar samt de kvalitetsbrister vi själva upplever i våra processer. Denna utgångspunkt, våra kärnvärden samt allas strävan att ständigt utveckla sitt arbete är grunden i våra ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att så långt som möjligt arbeta med leveranser som har en positiv miljöpåverkan hos våra kunder. Vår ambition är att sprida information om dessa leveranser.
Euromekanik ska dessutom långsiktigt vara bland de företagen som har lägst miljöpåverkan.
Vår verksamhet och vårt handlande ska uppfylla, helst överträffa, de lagar och krav
som myndigheter ställer. Vi tar löpande del av och hänsyn till nya miljölagar,
förordningar osv.
Vi ska informera, vidareutbilda och engagera personalen i miljöfrågor. Vi ska
uppmuntra personalen att aktivt arbeta så att miljöintressen tillvaratas på bästa
möjliga sätt både i vår verksamhet och i våra kunders.
Vi ska sträva efter att våra leverantörer av varor och tjänster lever upp till kraven i
denna miljöpolicy samt att de i sin tur är miljöcertifierade i största möjliga mån.
Vi åtar oss att skydda miljön inklusive förebyggande av förorening, samt att ständigt förbättra verksamhetssystemet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. Arbetsmiljön ska vara säker, men även trevlig och inspirerande för våra medarbetare. Hänsyn ska tas till arbetets natur samt den sociala och tekniska utvecklingen. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av vår verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare.

Hållbarhetspolicy

På Euromekanik vill vi bidra till en hållbar utveckling. Det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande värderingar. Vårt förhållningssätt till olika frågor som rör hållbart företagande definieras i Euromekaniks hållbarhetspolicy nedan. Den pekar ut riktlinjer för hur vi i den egna verksamheten förhåller oss till hållbarhetsaspekterna. Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Men vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling.

Vår hållbarhetspolicy innebär:

  • Att vi respekterar mänskliga rättigheter
  • Att vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
  • Att vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar
  • Att vi följer lagar och förordningar

Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och målet är att vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. Därför har vi definierat innebörden av några, för oss, viktiga ord och begrepp.

Respekt: Integritet, oberoende och professionellt. Alla medarbetare behandlas lika. Friskvård och hälsokontroll erbjuds.

Samarbetspartners: En professionell hantering av internationella affärer. Vi är uppdaterade på såväl europeiska som amerikanska riktlinjer (FCPA) och lagar kring mutor och bestickning.

Inköp: Miljöanpassade och rättvisemärkta produkter och tjänster inklusive tryckeritjänster, kontorspapper till skrivare, servrar, catering med mera. Fika och frukt som företaget erbjuder är i huvudsak närproducerade, ekologiska och Fairtrade-produkter. Vi reparerar, säljer begagnat eller skänker bort uttjänt utrustning.

Energianvändning: Vi eftersträvar en låg energianvändning genom att bland annat belysning, datorskärmar och skrivare har automatisk avstängning. Vid inköp av elkrävande utrustning strävar vi efter att välja modeller med lägsta elförbrukning.

Kontor, byggnation och underhåll: Ombyggnation och underhåll/städ av kontor görs på ett så hållbart sätt som möjligt. Material samt produktval är miljö- och/eller rättvisemärkta när så är möjligt.

Resor, logi och transporter: Vi använder de mest hållbara persontransporterna för optimal miljömässig och ekonomisk effektivitet. Vi väljer mindre miljöbelastande transportsätt för resor, i första hand tågresor men väljer också transportsätt utifrån det som är mest ekonomiskt hållbart. Vi prioriterar hotell och konferensanläggningar som arbetar med hållbarhetsfrågor. Vid inköp av tjänstebilar väljer vi fordon som uppfyller innevarande miljöbilsdefinition. Vi uppmuntrar medarbetare att använda cykel, åka med kollektivtrafik eller samåka.

Resursanvändning: Vi eftersträvar alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner och källsorterar och dokumentation, offerter och fakturor är elektroniska. Vi använder standardemballage för minimerad miljöpåverkan.

Utbildning: Våra medarbetare har alla en grundläggande generell utbildning kring hållbarhet, affärsetik och miljö. Vi stimulerar anställda att kontinuerligt förkovra sig inom området.

Ansvarsfördelning: Vår verksamhet har en övergripande hållbarhetsansvarig i VD, men hållbarhetsarbetet i verksamheten är allas gemensamma ansvar.

Våra tillverkare

Vi på Euromekanik är stolta över att kunna presentera ett stort antal ytterst kompetenta tillverkare. Vi brukar säga att vi har ”starka relationer till starka tillverkare”. Detta förhållande bygger i sin tur på ett ömsesidigt förtroende som vi har byggt upp under mer än 40 år i branschen.

Möt Cecilia – En av våra Euromekaniker-img

Möt Cecilia – En av våra Euromekaniker

Möt Alexander – en av våra Euromekaniker-img

Möt Alexander – en av våra Euromekaniker

Möt Simon – En av våra Euromekaniker-img

Möt Simon – En av våra Euromekaniker

Möt Erik – En av våra Euromekaniker-img

Möt Erik – En av våra Euromekaniker

Möt Ulf – En av våra Euromekaniker-img

Möt Ulf – En av våra Euromekaniker